21. april 2021.     Antall treff: 250426


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie

Opprinnelsen

::neste side

I begynnelsen av syttitallet ble det snakk om opprettelse av en panserbataljon, og det ble behov for en hittil ny kampenhet. Enheten skulle fungere som følgeinfanteri for stridsvogneskadronene som man hadde erfaring med fra før. Denne nye enheten skulle være mekanisert og fikk navnet Stormeskadronen.
En stormeskadron skulle bestå av en eskadronstab og tre stormtropper med fire lag oppsatt med stormpanservogn. Total 144 mann. I starten av åttitallet var enda ingen fullverdig panserbataljon på plass, men det var fordelt stormtropper til de forskjellige stridsvognseskadronene
ved flyplassene Bardufoss, Gardermoen og Bodø.

- En stående stormtropp til Strv esk/Brig N/Troms LandForsvar (Bardufoss)les mer
- En stående stormtropp til Strv esk/Ø (Trandum, Gardermoen)
- En stående stormtropp til Strv esk 2/DR3 (Bodø)

 

I løpet av syttitallet utviklet man en stormpanservogn(SPV) av den allerede utprøvde M113. Resultatet var ::NM135 med et tårn som hadde en 20mm maskinkanon, mg-3 og en LYRAN lysrakettkaster. Det var en del forsøkstropper igjennom syttitallet før vognen var ferdig utviklet og i operativ tjeneste i 1982.
Stormeskadron 3 ble opprettet i 1986 som en del av panserbataljonen. Det var stormtroppene som tidligere nevnt lå ved de forskjellige flyplassene som ble lagt ned og flyttet. Utstyr ble også hentet inn fra Bannak og Andøya som hadde kadretropper der.
Panserbataljonen tok over leiren på Setermoen etter 1.infanteribataljon nr.1, som ble nedlagt og overført til mobiliseringshæren.
I den opprinnelige KOP'en for panserbataljonen var det to stormeskadroner, men av økonomiske årsaker var det foreløpig bare mulig å få på plass stormeskadron 3. Stormeskadron 4 kom på plass først i august 1994.
I 1999 fikk stormeskadronen nye vogner. Det var de svenske ::CV9030 med en 30mm bushmaster maskinkanon. Stormeskadron 3 satte seg umiddelbart i respekt og hadde i fra starten av et spesielt godt sammhold. Det har til tider vært utkjempet en del slag både i felt og på "stripa".
En stormeskadron består som tidligere nevnt av 3 tropper og en eskadronsstab. I hver tropp har vi fire vogner og fire fotlag, som kan sitte av og føre strid til fots med støtte fra vogna. Stormlaget er tungt utrustet og har fordelt på 8 mann Eryx, RFK 84mm, Mg-3, 40mm, Ag-3, Mp-5 og Glock-17.

  

Primært vil stormlaget føre strid som en del av troppen. Stormlagene jobber som regel tett sammen, støtter hverandre direkte og har samme mål. Stormeskadronen skal finne fienden, bekjempe med ild, angripe med ild og bevegelse, stanse angrep med ild, nærstrid og motangrep.Strid er preget av usikkerhet og kaos. Før kamphandlingene starter kan slagfeltet fortone seg som et stille og forlatt sted. Selv etter at kamphandlingene har startet vil det være vanskelig å få øye på motstanderen. Kaoset oppstår som et resultat av manglende oversikt over hvor fienden er, hvor det skytes ifra, hvem det skytes i mot, hvor andre egne er og hvor man selv er. I slike stressende situasjoner blir mennesket ofte selvsentrert, innadvendt og passivt. Det er en tilstand som ikke kan vedvare og må unngås. Det første som må gjøres er å tilbakebringe samholdet i avdelingen, dette gjøres via kommunikasjon. Enten per samband, tale, roping eller handling. Kommunikasjonen trekker den enkelte ut av isolasjonen og binder han sammen med sin avdeling og gjør han klar for videre handling og initiativ.

::neste side


::styrkeoppsett

::våpenFor å se bilder fra den tiden er det bare å klikke på bildelinken i menyen til venstre.