21. april 2021.     Antall treff: 250433


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie


Våpen i laget


Her er våpnene som var fordelt på stormlaget frem til ca 2010.
AG3 med aimpoint og lykt. (Stormesk3 i Afghanistan). AG3 har vært i bruk siden 1967.

MG-3 på Setermoen. Har vært i bruk siden 1970.

MP5 med div utstyr. (Stormesk3 i Afghanistan). Har vært i bruk siden 1987.

RFK 84mm (Stormesk3 Setermoen). Har vært i bruk siden 1973.

AG3 med HK79 40mm (Stormesk3 Setermoen). Kom til Stormesk3 ca. 1992.

Eryx. Var i bruk fra slutten av 90-tallet til midten av 2000-tallet. Ble utfaset pga. dårlig rekkevidde, vanskelig å kamuflere og avgrenset tid til utdanning.

M-72. Har vært i bruk siden 1965.

Glock 17 9mm. Har vært i bruk siden 1986.

Hk416 5,56mm er våpenet som erstattet AG3.

Mp7 4,6x30mm er et nytt våpen.