21. april 2021.     Antall treff: 250434


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie
Stormeskadron-sjefer

Her ligger alle sjefene fra tidenes morgen. En del av dem forteller her hvordan de opplevde sin tid som sjef for denne stolte avdeling. Graden som står her var når de var sjef for avdelingen. Disse er nå alt fra sivile til Brigadérer.
De som vil bidra med bilder eller historier kan sende meg en mail
Sjefsbilder fra 1987-03 er tatt av skolefotografen AS.

  Kaptein Tore Moheim(Karlsen)   1986-87
  Rittmester Paul Markussen       1987-89
  Rittmester Steinar Amundsen   1989-90
  Rittmester Ørjan Jensen           1990-91
  Rittmester Johannes Nytrøen    1991-93
  Rittmester Tore Brenden           1993-94
  Rittmester Jahn Haugen            1994-95
  Rittmester Carsten Seljestad      1995-96
  Rittmester Hans Bakke              1996-97
  Rittmester Rune Sørra               1997-98
  Rittmester Bjørn Herlyng           1998-99
  Rittmester Frode Ommundsen   1999-00
  Rittmester Terje Hanssen          2001-02
  Rittmester Frank Stølan            2002-04
  Kaptein Jan Helge Dale             2004-06
  Kaptein Ole Hass                      2006-08  
  Kaptein Kristian Simonsen         2009-10

Eskadron-sjefer
Hvilke er det som har ledet Stormeskadron3 gjennom tykt og tynt i løpet av alle disse år? Her har du alle eskadron-sjefene fra starten i oktober 1986.