21. april 2021.     Antall treff: 250436


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie
Den daglige tjenesten

Her vil esksjef og troppsjefer ha mulighet for å komme med innspill.

Her er et par utdrag fra et referat fra en repitisjonsøvelse av panserbataljonen i 1991:

"Troppsjefene i storm må minimum ha gjennomført troppsjef-fagkurs storm. Det å være troppsjef storm, er den vanskligste troppsjefs-tjenesten i kavaleriet."

"Det største problemet på personellsiden var at en så stor del av det innkalte personellet, både av befal og menige var av feil kategori. Dette var spesielt merkbart i Stormeskadronene. Erfaringer tilsier at man i sterkere grad må prioritere utdannet stormpersonell til Stormeskadronene da stormtjenesten sannsynligvis er den vanskeligste og mest krevende i bataljonen."