22. September 2020.     Antall treff: 236385


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie

Afghanistan 2005

av administrator

I 2005 dro stormeskadron 3 til Afghanistan som en del av norges bidrag til ISAF VII. Jeg var da i QRF troppen (Quick Response Force) i 2papa tropp 1. Her siterer jeg utdrag fra tjenesteuttalesen for å gi et lite bilde av hva vi gjorde der nede.

"Stormeskadron 3 har ansvaret for et område av Kabul provins som varierer fra tettbebyggelse og slumområder til lansbygd og fjellområder opp mot 4500 moh. I eskadronens ansvarsområde bor det mer enn 1.2 millioner innbyggere. Omfanget av patruljevirksomhet og drift av eskadronen gir derfor store fysiske og psykiske utfordringer. Det stiller store krav til samhandling på tvers av alle gradsnivå og utdanningskategorier. Dette kombinert med at man lever svært tett på hverandre i lengre perioder stiller store krav til den enkeltes sosiale egenskaper og tilpasningsevne. Eskadronen løser skarpe oppdrag i Kabul med stor variasjon, noe som krever modne og ansvarsfulle soldater og befal, samt stiller store krav til den enkeltes vurderingsevne. De miljømessige og klimatiske forholdene rundt tjenesten i Afghanistan krever at den enkelte mestrer både ekstrem kulde og varme, samt til tider miljømessige utfordrende forhold."

 

Hovedstaden er Kabul og landet grenser til Iran, Turkmenistan, Usbekistan,Tadsjikistan, Kina og Pakistan. Det bor ca 28,5 millioner i landet og de har en lav gjennomsnittlig levealder på 42,5 år. Religionen er hovedsaklig sunnimuslimer og shiamuslimer. De to hovedgruppene av befolkningen består av Pashtunere og Tadsjiker hvor hovedtyngden av Taliban består av Pashtunere fra de sørlige områdene. Det største språket er dari som er veldig likt farsi(persisk) og etter det kommer pashtu.Her er litt historikk som er tatt ut i fra et områdestudie som oblt Gunnar Fauskrud har skrevet.

Den 25 desember 1979 kl 1500 Moskvatid, rykker en sovjetisk arme på ca 100.000 mann inn i Afghanistan Hafizullah Amin som er statsminister blir drept av sovjetisk spetsnas. Målet var å sikre makten til det kommunistiske regime, og forhindre at Afghanistan blir islamsk og sovjetfiendtlig stat. Det oppsto da motstandsbevegelser under fellesbetegnelsen mujahedin (hellig krig), og en omfattende geriljakrig bryter ut. Regjeringsfiendtlige grupper får våpenhjelp fra USA via Pakistan og internasjonalt blir invasjonen kraftig fordømt, særlig i USA.. De sovjetiske styrkene – snart opp i et antall på over 118 000 – drev utstrakt terrorbombing av landsbyer og minelegging av jordbruksområder, men geriljagrupper fortsetter kampen i vanskelig tilgjengelige fjellområder. Mer enn 2-mill afghanere flykter fra landet, de fleste til Pakistan. Sovjet styrkene får utrettet lite mot Mujahedin, som kontrollerer landsbygda og er på hjemmebane i det stort sett veiløse fjellandskapet. Sovjetstyrkene må nøye seg med kontroll over byer og hovedveier. Gorbatsjov beordrer Sovjetisk tilbaketog uten å ha beseiret den afghanske geriljaen - som ble støttet av USA, Pakistan og Saudi-Arabia. Den sovjetiske tilbaketrekningen startet 15 mai , og 15 feb 1989 er de siste sovjetiske hæravdelinger ut av Afghanistan. Krigen kostet mer enn 1,5 mill mennesker livet, enda flere ble lemlestet, og i store deler av landet ligger miner, som fremdeles dreper. Av en befolkning på 16 mill ble over 5 mill flyktninger. 3,5 mill i Pakistan og 2,35 mill i Iran (ref FN’s flyktningorganisasjon 1988). 50% av landbruket ble rasert, og 40% av byene ble ødelagt. Ca 15 000 sovjetiske soldater ble drept (ref Sovjetiske kilder).Utover nittitallet herjet det borgerkriger mellom de ulike mujahedingruppene, og tilstanden fortsatte å være dårlig for store deler av befolkningen.
I 1995 startet Islamske studenter i Talibangruppen , en geriljakrig og tar store deler av det sørlige Afghanistan, med bl a den viktige byen Herat. Taliban, under ledelse av Mohammad Omar inntar Kabul og tvinger motstanderne, under ledelse av Ahmed Shah Massoud, til å gjemme seg i den nordlige delen av landet. President Rabbani avsettes og tidligere president Najibullah blir henrettet . Den 27 sep 1996 overtar Taliban-bevegelsen makten i Kabul. I det nordlige Afghanistan raser fortsatt kampene. Frem til 2001 ledet den sunnimuslimske Taliban-militsen et strengt islamsk ortodoks styre med basis blant pasthunerne, som utgjør majoritetsbefolkningen. Osama bin Laden og hans Al-Qaida får tilhold i Kabul.

Sommeren 1999 kontrollerer Taliban 90% av landområdene i Afghanistan, og styrkene til opprørslederen Ahmad Shah Massoud - nord i landet - er den eneste opposisjonsgruppen som ikke er beseiret. Moassod har fortsatt kontroll over 2-provinser i nordøst og i Pansjir-dalen. Etter at FNs fredsforhandlinger i Tasjkent sommeren 1999 bryter sammen, setter Taliban inn en storoffensiv mot Massoud. FN anklager Taliban-militsen for å drive over 10 000 mennesker på flukt. Taliban brenner ned landsbyer og dyrket mark for å hindre innbyggerne i å vende tilbake. Taliban anklager nabolandene Iran, Tadsjikistan, Usbekistan og Russland for å støtte opposisjonsalliansen, som på sin side mener Pakistan støtter regimet i Kabul.

9 sep 01, blir Ahmad Shah Massoud drept. Den 11 sep 2001 rettes det et terrorangrepet mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington. Mer enn 3000 mennesker blir drept og Al-Qaida påtar seg ansvaret. USA erklærer dette som en krigshandling og 7 okt 2001 starter USA bombeangrep i Afghanistan. Dette starter den militære operasjonen mot Taliban-regimet og Osama bin Ladens Al-Qaida-nettverk i Afghanistan (War on terror; Op Enduring Freedom). Bakkeoffensiven mot Taliban ledes av den såkalte Nordalliansen, som består av flere etniske grupperinger, der 3-ikke-pashtuneske grupper er de viktigste; tadsjikere, usbekere og hazara. Dessuten deltar også en del lokale pashtun-kommandanter i kampene mot Taliban. Nordalliansen støttes av USA, og også britiske og amerikanske styrker deltar i angrepet i Afghanistan. Taliban er på flukt etter 5-ukers intensive amerikansk og britisk flybombinger. 13 Nov 2001 inntar Nordalliansen Kabul.

23 des 01, leder Afghanistans nye pashtunleder, Hamid Karzai, sitt første regjeringsmøte. FN fremforhandler den nye samlingsregjering, og en begrenset FN-styrke kommer på plass i Kabul. Krigen fortsetter i Afghanistan. Den internasjonale kampanjen mot restene av Taliban og Al-Qaida-nettverket er ikke fullført. Som resultat av undertegnelsen av Bonn avtalen 5 des 01, ble det anmodet om en større internasjonal styrke til Kabul. Denne styrken ISAF (International Security Assistance Force) er opprettet iht Bonn avtalen, og har mandat under Kapittel 7 i Fn-charter (Fredsskapende). ISAFs mandat er senere fornyet i UNSCR 1386, 1413, 1444, 1510. Den første ISAF styrken ble ledet av UK. Tyrkia ledet den neste, fulgt av Tyskland. 16 apr 03, bestemte NAC (North Atlantic Council) å ta en ledende rolle i Afghanistan, noe som resulterte i at NATO tok kommando og kontroll av ISAF oppdraget fra 11 aug 03.

For å se bilder fra den tiden er det bare å klikke på bildelinken i menyen til venstre.