21. april 2021.     Antall treff: 250427


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie
Rittmester Johannes Nytrøen

::tilbake

Her forteller Brigadèr Johannes Nytrøen om sin tid som esksjef kontingentene 1991-93:

I min periode som Sjef Stormeskadron 3 var Eskadronen den eneste StormEsk i landet. Det gjorde den til en avdeling som ble lagt merke til siden den var da, som nå særpreget av mekanisert infanteri men med en betydelig ildkraft både på vogna og i fotlaget. Da jeg overtok eskadronen var avdelingen fortsatt ung – ca 5 år etter opprettelsen. Jeg overtok etter en serie med meget markante eskadronssjefer som hver hadde bidratt til å sette sitt preg på avdelingen og dens kultur og ånd. Avdelingsånden var markant og siden denne avdelingen, av andre Kavalerister, ble ansett som ”den verste” å tjenestegjøre i ble oppgaven å bygge kulturen rundt nettopp dette. Avdelingen ble derfor snart beryktet for å være en tøff avdeling som ikke gikk av veien for en krevende motstander. Noen ganger ble selvfølelsen kanskje vel stor og det ble mer enn én ryddeoperasjon etter at eskadronens personell hadde tatt den helt ut i og utenfor tjenesten. Det hersket en indre orden og disiplin i avdelingen som gjorde at det ikke var enkelt for andre å trenge inn i avdelingens kjerne men som også skapte en indre lojalitet som var bemerkelseverdig selv i dag.

Avdelingens fleksibilitet, tøffhet og særegenhet gjorde at den var meget godt ansett i Brigadeledelsen. Dette førte igjen til at eskadronen fikk en del oppdrag direkte for Brigaden og nøt godt av den frihet og resurstilgang dette førte med seg. I andre avdelingers fortvilelse, og misunnelse, fikk eskadronen de fleste ”fete” oppdrag og også en del respitt i forhold til noen uortodokse oppdragsløsninger. Da eskadronen kjøpte en utstoppet ulv i gave til den nye befalsmessa i Kavalerileieren var det derfor ingen som tvilte på ryktene om at det var eskadronens eget personell som hadde ”fixet” den ulven. Ingen i eskadronen så noen grunn til å avkrefte slike rykter.Da konflikten på Balkan for alvor blusset opp i 1992 ble det rettet en forespørsel om mulighetene for å deployere PBn til Balkan. Den formiddagen var det allsang på kaserne Bardu. Jeg er sikker på at nær alle i eskadronen hadde tegnet kontrakt for å dra, hvis eskadronen samlet fikk et slikt oppdrag. Dessverre skulle det gå et par år til før det ble sendt manøverelementer til Balkan.
Da jeg i år 2000 var i Kosovo og kjørte forbi den norske leiren utenfor Pristina og så avdelingsmerket til Stormesk 3 var det en helt spesiell følelse. Det kjentes som om det var ”mine gutter” som var der. Det var jo også det fordi det var en av ”mine menn”, Frode Ommundsen, som var EskSj. Den samme følelsen kom igjen da jeg møtte avdelingen i Kabul noen år senere. Stormeskadron 3/PBn vil være den avdeling som har preget min karriere mest opp gjennom mine 30 år som offiser. Jeg vil neppe fått anledning til å gjøre det jeg har gjort i ettertid hvis ikke jeg hadde fått anledning til å være Sjef i denne avdelingen. Vi ser også at de fleste som har vært gjennom sjefstjeneste i Stormesk 3 har ”gjort det bra” i sine senere jobber.

”Semper Paratus”

Brigadèr Johannes Nytrøen Sj Esk 3/PBn 1991-93

Rittmester Johannes Nytrøen

sjef 01.08.1991 - 01.08.1993