21. april 2021.     Antall treff: 250430


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie

Styrkeoppsett NM135

Her vil jeg vise hvordan nytt og gammelt troppeoppsett er. Jeg bruker tropp 1 som eksempel. Vognmerkingen er f.eks 314 hvor 3 tallet står for esk3, 1 tallet står for tropp 1 og 4 tallet står for lag 4.

Oppsettet i de gamle vognene NM135 var slik:

311

vognstyrken:
- 1 VK (vognkommandør) - dette var lt. troppsjef som fungerte som vognkommandør
   inntil troppen satt av, da fulgte han fotstriden. Våpen: MP5
- 1 SK (skytter) - bemannet vognens våpensystem og satt alltid på vogn.
- 1 VF (vognfører) - kjørte vognen. Våpen: MP5
- 1 RES VK (reserve vognkommandør) - satt i stridsrom og tok over vk stillingen når troppsjef satt av med   fotlaget. Våpen: MP5

fotstyrken:
- 1 LF (lagfører) - satt i stridsrom med resten av fotlaget og var som regel en USK (UB) eller sjt.
  Våpen: MP5.
- 1 PV-1 - betjente den rekylfrie kanonen (rfk) 84MM.
- 1 PV-2 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 TRASS (troppsass) - bar samband og fulgte troppsjefen. Våpen: AG3
- 1 NLF (nestlagfører) - styrte mg-gjengen. Våpen: AG3 med HK79 (40MM granatkaster)
- 1 MG-1 - betjente lagets mg-3.
- 1 MG-2 - bar ammunisjon for MG-1. Våpen: AG3312

vognstyrken:
- 1 VK (vognkommandør) - dette var fenr. nktropp som fungerte som vognkommandør inntil troppen
   satt av. Han satt ikke av med fotlaget, men tok kommando over vogntroppen og ledet striden
   fra vogn når troppsjef satt av med fot. Våpen: MP5
- 1 SK (skytter) - bemannet vognens våpensystem og satt alltid på vogn.
- 1 VF (vognfører) - kjørte vognen. Våpen: MP5

fotstyrken:
- 1 LF (lagfører) - satt i stridsrom med resten av fotlaget og var som regel en USK (UB) eller sjt.
  Våpen: MP5.
- 1 PV-1 - betjente den rekylfrie kanonen (rfk) 84MM.
- 1 PV-2 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 PV-3 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 NLF (nestlagfører) - styrte mg-gjengen. Våpen: AG3 med HK79 (40MM granatkaster)
- 1 MG-1 - betjente lagets mg-3.
- 1 MG-2 - bar ammunisjon for MG-1. Våpen: AG3
- 1 SKSK - skarpskytter. Våpen: AG3 med skarpskyttersats.

313

vognstyrken:
- 1 VK/LF (vognkommandør/lagfører) - som regel sjt. som fungerte som vognkommandør inntil
   troppen satt av. Han fulgte fotstriden. Våpen: MP5
- 1 SK (skytter) - bemannet vognens våpensystem og satt alltid på vogn.
- 1 VF (vognfører) - kjørte vognen. Våpen: MP5
- 1 RES VK (reserve vognkommandør) - satt i stridsrom og tok over vk stillingen når lagfører satt av med   fotlaget. Våpen: MP5

fotstyrken:
- 1 PV-1 - betjente den rekylfrie kanonen (rfk) 84MM.
- 1 PV-2 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 PV-3 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 NLF (nestlagfører) - styrte mg-gjengen. Våpen: AG3 med HK79 (40MM granatkaster)
- 1 MG-1 - betjente lagets mg-3.
- 1 MG-2 - bar ammunisjon for MG-1. Våpen: AG3
- 1 SKSK - skarpskytter. Våpen: AG3 med skarpskyttersats.314

vognstyrken:
- 1 VK/LF (vognkommandør/lagfører) - som regel sjt. som fungerte som vognkommandør
  inntil troppen satt av.Han fulgte fotstriden. Våpen: MP5
- 1 SK (skytter) - bemannet vognens våpensystem og satt alltid på vogn.
- 1 VF (vognfører) - kjørte vognen. Våpen: MP5
- 1 RES VK (reserve vognkommandør) - satt i stridsrom og tok over vk stillingen når lagfører satt av med   fotlaget. Våpen: MP5

fotstyrken:
- 1 PV-1 - betjente den rekylfrie kanonen (rfk) 84MM.
- 1 PV-2 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 PV-3 - bar rfk ammunisjon. Våpen: AG3
- 1 NLF (nestlagfører) - styrte mg-gjengen. Våpen: AG3 med HK79 (40MM granatkaster)
- 1 MG-1 - betjente lagets mg-3.
- 1 MG-2 - bar ammunisjon for MG-1. Våpen: AG3
- 1 SAN (sanitetsmann) - fungerte som troppens sanitetsmann. Våpen: AG3.

::cv9030