21. april 2021.     Antall treff: 250430


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie
Kaptein Tore Moheim (Karlsen)

::tilbake

Tore Karlsen var esksjef kontingent 1986-87. Dette var den første kontingenten. Her er noen erindringer fra eskadronens første sjef:

Familien tok etternavnet Moheim i 2001. Folk husker meg som Tore Karlsen før det.
Panserbataljonen ble etablert sommeren 1986 i forlengelse av nedleggelsen av 1. bataljon / Brig N. Jeg tjenestegjorde i Bn 1, og ble ”head-hunta” til jobben som sjef for Norges første stormeskadron, det var jeg virkelig stolt over. En enslig infanterist blant selvbevisste kavalerister, kunne det går bra…?

Ja, det gjorde faktisk det. Jeg ble svært godt mottatt og integrert i den nye avdelingen og Panserbataljonen. Ble sendt på 3 ukers ”omskoleringskurs” utpå høsten til en mekanisert amerikansk bataljon ved Bamberg, i sørøstre del av datidens Vest-Tyskland.
Det var en kraftfull og optimistisk pionerånd i hele bataljonen på denne tiden! Vi skulle jo snarest mulig bevise for ”hele verden” at vi hadde livets rett. Mange mente jo at det nord-norske lendet var uegnet for krigføring med mekaniserte styrker.

Den første ”styrkeprøven” kom med alliert vinterøvelse i 1987, i operasjonsområdet mellom Gratangen og Tjeldsund, med kystveien som hovedakse. Stormesk 3 ble benyttet helt i front under framrykningen mot Tovik og Tjeldsund. Og vi gjorde en respektabel jobb, som vakte berettiget oppsikt. Det skyldtes svært godt motiverte soldater og befal med nk Anders Haug-land i spissen. Bataljonsjefen Sverre Økland og S-3 Lars Sølvberg viste oss stor tillit, og tøyde eskadronens yteevne til det ytterste. Støtte- og forsyningsavdelingene jobbet på spreng for å henge med i den tidvis raske framtykningen. Det siste døgnet etterlot vi stormpanser-vognene, og ble satt inn som sikringsstyrke i en amfibieoperasjon ifm. sprenging av østre brokar på Tjeldsundbrua. Ja, dette var virkelig moro…!

Etter et begivenhetsrikt (og altfor kort) år dro familien på fire fra Setermoen til Kristiansand i august 1987, og jobb som instruktør på Krigsskolen avd. 1. Jeg forlot forsvaret i 1992, og jobber i dag som eiendomsmegler og -utvikler i Kristiansand.

Tore Moheim, major (R)

Kaptein Tore Karlsen

sjef 1986-1987