26. mai 2020.     Antall treff: 229907


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie

Styrkeoppsett CV90

CV9030 tok over etter NM135 på Setermoen i 1999. Den hadde da allerede vært i bruk på Trandum og Rena i forsøkstropper siden august 1995. Den vant i konkurranse med ::ASCOD, ::PUMA, ::WARRIOR og ::BRADLEY. Fase en av disse testene ble utført i første del av 1992. Fase to og tre ble utført i 1993. Under denne delen av testene var det bare ASCOD, BRADLEY og SF90(Stridsfordon 90 eller CV9030 som vi kjenner den som) igjen. SF90 vant og kontrakten med Hägglund ble inngått i 1994.

Jeg vil ikke gå inn i detalj på oppsettet til CV90, slik som jeg gjorde med NM135. Hovedforskjellen på oppsettet er at vognkommandørene ikke sitter av med fotlaget, slik de gjorde på den gamle vognen. Lagførerene sitter i stridsrom med fotlaget og RES VK stillingen eksisterer ikke lenger. I rollen som troppsjef på bakken har stillingen fottroppfører blitt opprettet.