21. april 2021.     Antall treff: 250430


::home

::e-mail

::gjestebok

::bilder

::musikk

::linker

::historie
Rittmester Tore Arnstein Brenden

::tilbake

Her forteller Oberstløytnant Tore Arnstein Brenden om sin tid som esksjef kontingent 1993-94:

Ledelse:

Sjef: Rittm Tore A Brenden, NK Rittm Jahn Bjørnar Haugen,
Adm off Lt Frode Ommundsen

Tropp 1: Lt Kato Kristiansen, Nk Fenr Einar Aarbogh
Tropp 2: Lt Glenn T Søreide, Nk Fenr Odd J Nytrøen
Tropp 3: Fenr Kurt Malme, Nk Fenr Gard Ommedal.

Generelt:

Eskadronen besto dette året av 3 stormtropper med 4 lag (tropp 2 kun 3 lag) og oppsatt på NM 135. Materiellparken (les NM 135) var en utfordring å holde operativ men takket være "tidenes" Nk team var operabiliteten på vognene meget god gjennom hele året. Dette var siste året mannskapene gjorde sin 3 mnd rekruttskole på Trandum før de ankom eskadronen. Dette var en ordning som i Stormesk 3 fungerte utmerket og ble oppfattet som et tilbakeskritt i forhold til å beholde den gode avdelingsånd som hersket blant våre dragoner. Eldste tropp tok alltid i mot yngste tropp på en slik måte at det aldri var tvil om hvor lista skulle legges.

Rittmester Tore Arnstein Brenden

sjef 1993-94Hovedaktivitet:

Eskadronen fulgte tradisjonell øvingsrekke, men gjennom foregående sjef hadde mye fokus blitt lagt på gjennomføring av operasjoner med skarp ammunisjon. Dette fokuset ble videreført og avdelingen ble vel vant til å manøvrere og øve med skarpskyting integrert i de fleste oppdrag. I tillegg ble mye fokus lagt på oppdragsløsning i mørke, ved å fokusere på TO sentrale forhold hevet dette eskadronen på alle områder.
Rosinen i pølsen dette året ble "small unit exhange" som ble gjennomført med Canadian Airborne Regiment i Petawawa i Ontario Canada. Tropp 3 forsterket med ETT lag fra tropp 1 reiste over og fikk innføring i det "meste" av canadisk soldatliv fra kaninsnarer til stolpebar i Ottawa. Vi mottok en tropp fra Canada som vi introduserte til øvelse i Skibotn og uteliv i Tromsø. Totalt sett kan det oppsummeres med at våre vernepliktige stormere ikke på noen måte sto noe tilbake for hardbarkede yrkessoldater fra Canadas beste regiment. En slik standard lages ikke i løpet av et år men er et produkt av en avdelingsånd som har grodd seg sterk over år.

I fortsettelsen har ca 35 % av mannskapene vært i internasjonal tjeneste og mange av befalet i eskadronen er fortsatt tjenestegjørende i Forsvaret.

Å få lov å være sjef for en slik avdeling er et privilegie som ikke mange er forunt, jeg takker derfor alle dragoner og befal for et glimrende år!

Oblt Tore Brenden